Menu

Suzukirörelsen

Musik är något som finns i allas liv på ett sätt eller annat, vare sig det handlar om att lyssna på olika artister, spela instrument eller sin förälders nattsång. Suzukirörelsen är en musikalisk och pedagogisk rörelse där barn får börja lära sig spela instrument tidigt i livet, medan barnen har lätt att lära sig. Man börjar här med att gå på rytmiklektioner vid tre års ålder och sedan vid fyra år kan man välja att antingen ge sig på fiol eller gitarr, vill man spela piano får man vänta ytterligare ett år. Det är Svenska Suzukiförbundet som står bakom de lokala föreningarna, som ibland träffas och spelar tillsammans.

Suzukimetoden skapar en gemenskap

Suzuki_violin_recitalEn av grundpelarna bakom filosofin som är Suzukimetoden, är kärlek och gemenskap. Att lära sig spela fiol via denna metoden är något som man gör både med lärare och med sina föräldrar. Även om inte föräldrarna spelar innan ges det först en föräldrakurs där man lär sig instrumentets grunder för att sedan kunna hjälpa sitt barn att öva lite dagligen. Detta är något som för både barn och förälder närmare varandra då man får en gemensam aktivitet tillsammans som utvecklar de båda. Lektionerna inom Suzukimetoden är uppdelade på en privatlektion i veckan där man tillsammans med förälder och en lärare går igenom böckernas olika stycken. Sedan finns där även en grupplektion i veckan där man spelar tillsammans med ett antal andra barn och där man får öva på att spela solo inför andra. Varje år anordnas det även Suzukiläger i Jönköping som drar spelare från hela landet tillsammans, där man får chansen att träffa nya människor och lära sig lite nya låtar tillsammans.

Alla har möjligheten att bli bra musiker

Att spela instrument är något som vissa är väldigt duktiga på och vissa inte är lika duktiga på. Länge trodde man detta beroende på gener eller att vissa kanske hade ett sinne för musik. Detta är en myt som Shinichi Suzuki slog hål på under 1900-talets mitt. Mr. Suzuki var en violinist som var allmänt känd i Japan och andra delar av världen, som under sina år funderade på frågan om varför japanska barn kan japanska och tyska barn tyska, eftersom de inte föds med språket. Att språk var något man lär sig och kan lära sig mycket av tar många som naturligt, därför ville han visa att detsamma gällde musik. Att låta barnen i en tidig ålder får lyssna på samma låtar fiol och sedan öva på rytmik och vidare fiol visade sig vara precis samma som att öva på ett språk. Denna upptäck blev sedan starten för Suzukirörelsen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *